Ko te whenua te wai-ū mo ngā uri whakatipu

Breastfeeding carries your whakapapa.

It should not be difficult or painful

Check out these helpful resources below